Adatvédelem

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános megjegyzések

Az alábbi megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A személyes adatok minden olyan adat, amellyel Önt személyesen azonosítani lehet. Az adatvédelemre vonatkozó részletes információk a szöveg alatt található adatvédelmi irányelveinkben találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős a weboldalon található adatgyűjtésért?

A weboldalon történő adatkezelést a weboldal üzemeltetője végezi. Elérhetőségei a jelen Adatvédelmi szabályzat „Megjegyzés a felelős szervhez” című szakaszában találhatók.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Elöször az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy ön kiszolgalja azokat nekünk.

Például névjegy űrlapon beírott adatokat.Az egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével gyűjtjük, amikor meglátogatják a weboldalt, IT rendszereink rögzitik azokat. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy oldalnézeti idő). A weboldalra való belépéstkor a rendszer automatikusan gyűjti az adatokat.

Mire használjuk fel az adatait?

Az adatok egy része azért gyűjtendő, hogy a weboldal hibamentes müködését biztositsuk. Más adatok is felhasználhatók a felhasználói viselkedés elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek bármikor jogában áll ingyenesen tájékoztatást kapni tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek jogában áll kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését is. Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, a jövőben bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Önnek joga van bizonyos körülmények között kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását is. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó eszközök és elemzési eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főként az úgynevezett elemzési programokkal történik.

Ezekről az elemző programokról részletes információk az alábbi adatvédelmi irányelvekben találhatók.

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Harmadik felek tárhelye

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a fogadó szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak az IP-címek, a kapcsolatfelvételi kérelmek, a meta- és kommunikációs adatok, a szerződés adatai, az elérhetőségek, a nevek, a weboldalhoz való hozzáférések és a weboldalon keresztül generált egyéb adatok.

A fogadót arra használják hogy teljesítsék a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződést (GDPR 6. cikk (1) bek. 1. sz.), valamint egy professzionális szolgáltató online ajánlatának biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Hosterünk csak a teljesítési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben fogja feldolgozni az Ön adatait, és betartja az ezekkel az adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A következő hostereket használjuk:

Kinsta Inc.
8605 Santa Monica Blvd #92581
West Hollywood, CA 90069
United States
legal@kinsta.com

Megbízási szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés biztosítása érdekében megbízási szerződést kötöttünk a fogadó félünkkel a megrendelés feldolgozására.

3. Általános megjegyzések és kötelező tájékoztatás

Adatvédelem

Ezeknek az oldalaknak az üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk fel őket. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk rámutatni arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitelnek (pl. e-mailen keresztül történő kommunikáció során) biztonsági hiányosságai lehetnek. Az adatok harmadik fél hozzáféréssel szembeni teljes körű védelme nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervről

A felelösség a weboldal adatkezelőjét terheli:

Hydraulic-Systems
Inh. Atila Puscasiu
Grenzstrasse 34
2751 Steinabrückl
Österreich

Telefon: +43 2622 42592
E-Mail: office@hydraulic-systems.eu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről (pl. név, e-mail cím stb.) egyedül vagy másokkal közösen dönt.

Tárolás idö

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzat nem ad meg konkrétabb tárolási időtartamot, az Ön személyes adatai mindaddig velünk maradnak, amíg az adatkezelés célja már nem áll meg. Ha Ön jogosan kéri az adatok törlését vagy visszavonását, adatait töröljük, kivéve, ha bármilyen más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására ( pl. adózási vagy kereskedelmi megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre ezen indokok eltörlését követően kerül sor.

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Weboldalunk az Egyesült Államokban található vállalatok eszközeit tartalmazza. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatait megoszthatjuk az adott vállalatok amerikai szervereivel. Szeretnénk rámutatni arra, hogy az USA nem biztonságos harmadik ország az uniós adatvédelmi jog értelmében. Az egyesült államokbeli vállalatoknak anélkül kell személyes adatokat közölniük a biztonsági ügynökségekkel, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tudna tenni ellene. Ezért nem zárható ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok hatóságai (pl. hírszerző ügynökségek) megfigyelési célból feldolgozza, értékeli és tartósan tárolja az Ön adatait amerikai szervereken. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Tiltakozáshoz való jog különleges esetekben, valamint közvetlen üzletszerzés esetén (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS A 6. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJAN TÖRTENIK, MINDENKOR JOGA VAN, AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETEBÖL ADODOTT OKBOL, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ELLEN FELLEBEZNI; EZEK TÖRVENYEKRE ALAPOZO PROFILALKOTÁS ESETEBEN IS ERVENYES. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA MEGTALÁLHATÓ EBBEN AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN. HA ÖN PANASZT NYUJT BE, A SZEMÉLYES ADATAIT NEM FOGJUK FELDOLGOZNI, KIVEVE KÖTELEZÖ OKOKAT AZ ADATOK FELDOLGOZASAHOZ TUDUNK FELMUTATNI, EZÉRT AZ ÖN ÉRDEKEINEK, JOGAINAK ÉS SZABADSÁGAINAK FELDOLGOZÁSÁHOZ, ILLETVE A JOGOKHOZ VALÓ JOGI FELDOLGOZÁSÁHOZ AJÁNLJUK. (NYILATKOZAT A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN).

HA A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZASA KÖZVETLEN REKLAM FELHASZNÁLÁSRA SZOLGÁLNAK, ÖNNEK MINDENKOR JOGA VAN A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZASA ELLEN FELLEBEZNI ES AZ ILYEN FELHASZNALAST LETILTANI, PROFILALKOTÁS ESETEBEN IS ERVENYES, HACSAK EFELE SZEMÉLYES ADATOK REKLAM CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ. HA FELLEBBEZEST NYUJT BE, SZEMÉLYES ADATAIT NEM FOGJUK TOVABBA FELHASZNÁLNI A KÖZVETLEN REKLAM CÉLJÁRA (ÖSSZEFOGLALÓ A GDPR 21. CIKK ABS. 2. PONTJÁRA).

Az illetékes felügyeleti hatósághoz való fellebbezési jog

A GDPR megsértése esetén az érintett személyeknek jogukban áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A fellebbezéshez való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll az Ön hozzájárulása vagy az Ön vagy egy harmadik fél számára közös, géppel olvasható formátumban átadott szerződés teljesítése alapján automatikusan feldolgozott adatokhoz. Ha Ön az adatok egy másik adatkezelőnek történő közvetlen átadását kéri, ez csak akkor történik meg, ha az technikailag megvalósítható.

SSL – vagy TLS- Kodolás

Ezen oldal biztonsagokoknal fogva és az elküldendö fontos Adatok védelmére, mint példaul Rendelések vagy Arkérelmek, amit ön nekünk mint Weboldal müködtetö elküld, SSL vagy TLS kodolassal törtenik. Egy kodolt kapcsolat felismerhetö a keresöben megjelenö cim a normal http:// röl a https:// re atvalt es a lezart vagy lakatolt simbolumra a keresöben atvalt.

Amikor a SSL vagy a TLS kodolas be van kapcsolva az ön altal nekünk elküldött adatok harmadik szemelytöl nem elolvashatok.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha a fizetett szerződés megkötését követően kötelező az Ön fizetési adatainak (pl.B. beszedési megbízás esetén a számlaszám) rendelkezésre iktatása, akkor ezek az adatok szükségesek a fizetés feldolgozásához.

A szokásos fizetési módokon (Visa/MasterCard, csoportos beszedési megbízás) keresztül történő fizetési műveletek kizárólag titkosított SSL vagy TLS kapcsolaton keresztül hajtják végre. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, hogy a böngésző címsorát „http://”-ről „https://”-re, a böngésző sorában pedig a zárolás ikonra változtatással ismeri fel..

Titkosított kommunikáció esetén az Ön által nekünk továbbított fizetési adatait harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatályában ön szabadon tájékoztatást kap a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén joga van ezen adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. A személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását. Bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az ön által tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat időtartama alatt Önnek jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak kezelése jogellenes volt/történt, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de szüksége van rá jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását törlés helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján nyújtott be kifogást, egyensúlyt kell teremtenie az Ön és érdekeink között. Mindaddig, amíg még nem világos, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Önnek jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat – azok tárolása kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke érdekében lehet feldolgozni.

Tiltakozás a promóciós e-mailek ellen

A kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésének lenyomati kötelezettsége keretében közzétett kapcsolattartási adatok használata kifogást jelent. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyen hirdetési információk kéretlen küldése esetén, pl. spam e-mailekkel.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Süti

Weboldalaink úgynevezett „cookie-kat” használnak. A cookie-k kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a készülékben. Ezeket ideiglenesen egy munkamenet (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) idejére tároljuk az Ön eszközén. A munkamenet cookie-k a látogatás után automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolódnak az eszközén, amíg ön nem törli őket, vagy amíg a böngészője automatikusan nem törli azokat.

Bizonyos esetekben a harmadik felektől származó cookie-k is tárolhatók az Ön eszközén, amikor belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat által nyújtott bizonyos szolgáltatásokat (pl. .B. cookie-kat használjuk a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A cookie-k különböző funkciókkal rendelkeznek. Sok cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos weboldal funkciók nem működne nélkülük (pl. .B. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-kat használnak a felhasználói viselkedés értékelésére vagy hirdetések megjelenítésére.

Az elektronikus kommunikációs folyamat (szükséges cookie-k) elvégzéséhez vagy bizonyos funkciók biztosításához szükséges cookie-k (funkcionális cookie-k, e.B. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl.B. cookie-k a webes közönség mérésére) a 2004. (1) bekezdés f) pont f) albek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához a technikailag hibamentes és optimalizált szolgáltatás nyújtásához. Amennyiben a sütik-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag a hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés); hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a cookie-k beállításáról, és csak eseti alapon engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és lehetővé tegye a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltásakor a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

Amennyiben a cookie-kat harmadik felek használják vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt ezen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén az Ön beleegyezését fogjuk kérni.

Cookie hozzájárulás a Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie cookie-hozzájárulási technológiáját használja arra, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőjében való tárolásához és az adatvédelemnek megfelelő dokumentáláshoz. Ennek a technológiának a szállítója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie kerül tárolásra a böngészőjében, amelyben az Ön által adott hozzájárulások vagy a hozzájárulások visszavonása tárolódik. Ez az adat nem kerül továbbadatra a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk a Borlabs cookie törlését vagy törlését, vagy az adattárolás célját. A kötelező kötelező megőrzési idő változatlan marad. A Borlabs Cookie adatkezelésének részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs Cookie Consent Technology használata a cookie-k használatához jogilag szükséges hozzájárulások megszerzésére használható. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. .c.

Kapcsolat

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkereséseket, a kérelem űrlapon tárolt adatait, beleértve az Ön által ott megadott elérhetőségeket is, a kérelem feldolgozása céljából és nyomon követési kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg az Ön beleegyezése nélkül.

Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik.b feltéve, hogy az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés a hozzánk címzett megkeresések hatékony kezelésével kapcsolatos jogos érdekünken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), ha ezt kérdésesék.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig velünk maradnak, amíg ön nem kéri tőlünk azok törlését, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonását vagy az adattárolás célját (pl.B. a kérés feldolgozását követően). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat ez nem érinti.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, kérését, beleértve az abból származó személyes adatokat (név, kérés) a kérés feldolgozása céljából tároljuk és dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg az Ön beleegyezése nélkül.

Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik.b feltéve, hogy az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés a hozzánk címzett megkeresések hatékony kezelésével kapcsolatos jogos érdekünken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), ha ezt kérdésesék.

A kapcsolatfelvételi kérelmeken keresztül küldött adatok mindaddig velünk maradnak, amíg ön nem kéri tőlünk azok törlését, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonását, vagy az adattárolás célját (pl.B. a kérése befejezése után). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket, különösen a törvényi megőrzési időszakokat ez nem érinti.

Regisztráció ezen a weboldalon

Regisztrálhat ezen a weboldalon, hogy kihasználja a további funkciókat az oldalon. A megadott adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy felhasználjuk az Ön által regisztrált ajánlatot vagy szolgáltatást. A regisztráció során kért szükséges információkat teljes egészében meg kell adni. Ellenkező esetben megtagadjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztrációkor megadott e-mail címet használjuk, hogy ily módon tájékoztassuk Önt.

A regisztrációkor megadott adatok kezelése a regisztráció során létrejött felhasználói jogviszony, valamint adott esetben további szerződések megkötése céljából történik (GDPR 6. cikk (1) bek. 1. pont.b GDPR).

A regisztráció során gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálja ezt a weboldalt, és ezt követően törlődik. A törvényben előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

5. Elemző eszközök és reklámok

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ebben az esetben a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például .B oldalmegtekintéseket, a tartózkodás időtartamát, a használt operációs rendszereket és a felhasználó eredetét. A Google összesítheti az adatokat egy profilba, amely az adott felhasználóhoz vagy eszközhöz van rendelve.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerése a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. .B cookie-k vagy az eszköz ujjlenyomata). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában továbbítják a Google egyik usa-10-es szerverére, és ott tárolják.

Ennek az elemzőeszköznek a használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a hirdetését. Megfelelő hozzájárulás kérése esetén (e.B. hozzájárulás a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési kikötéseien alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizálás

Aktiváltuk az IP anonimizálási funkciót ezen a weboldalon. Ez lerövidíti az Ön IP-címét a Google-tól az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államában, mielőtt az Egyesült Államokba kerül. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google usa-19-es szerverére, és ott csonkolva. A weboldal üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által használt használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések comcompile jelentésére, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics alkalmazási körébe tartozó IP-cím nem lesz egyesíthető a Google más adataival.

Böngésző plugin

Megakadályozhatja, hogy a Google a következő linkre kattintva töltse le és telepítse az ön adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésének további tudatát lásd a Google adatvédelmi irányelvei között: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Rendelésfeldolgozas között

Szerződést kötöttünk a Google-lal a megrendelés feldolgozására, és teljes mértékben végrehajtjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

A Google Analytics demográfiai adatai

Ez a weboldal a Google Analytics „Demográfiai” funkcióját használja arra, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a webhely látogatói számára a Google hirdetési hálózatán belül. Ez lehetővé teszi, hogy olyan jelentéseket hozzon létre, amelyek az oldallátogatók koráról, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kijelentéseket tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből, valamint harmadik fél látogatói adataiból származnak. Ez az adat nem társható egy adott személyhez. Ezt a funkciót bármikor inaktiválhatja Google-fiókjában a hirdetésbeállítások segítségével, vagy általában megtilthatja az adatok Google Analytics által történő gyűjtését az „Adatgyűjtéssel szembeni ellenállás” elem szerint.

Google Analytics e-kereskedelem-követés

Ez a weboldal a Google Analytics „E-Commerce Tracking” funkcióját használja. Segítségével az e-kereskedelem nyomon követése, a honlap üzemeltetője elemezheti a vásárlási viselkedését weboldal látogatók, hogy javítsák az online marketing kampányokat. Ez rögzíti az olyan információkat, mint a leadott rendelések, az átlagos rendelési értékek, a szállítási költségek, valamint a termék megvásárlásától a termék megvásárlásához szükséges idő. Ezeket az adatokat a Google az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelt tranzakcióazonosító alapján összegzi.

Tárolásidö

A Google által tárolt felhasználói szintű és eseményszintű adatok, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (e.B felhasználói azonosítók) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-.B k, Android hirdetési azonosítók) kapcsolódnak, 26 hónap után anonimizálódnak vagy törlésre kerülnek. Részletek a következő linken találhatók: Link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, meg kell adnia egy e-mail címet, valamint olyan információkat, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásba. További adatokat nem gyűjtenek, vagy csak önkéntes alapon. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldése érdekében használjuk fel, és nem továbbitjuk harmadik félnek.

A hírlevélben megadott adatok kezelése kizárólagaz Ön hozzájárulása alapján történik(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok tárolásához, az e-mail címhez és a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linken keresztül. A már lejött adatkezelési műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevél fogadása céljából tárolt adatokat mi.dem hírlevél szolgáltató mindaddig tároljuk, amíg Ön ki nem kerül a hírlevélről, és a hírlevél terjesztési listájáról a hírlevél feliratkozását követően vagy az év vége után törli. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az e-mail címeket saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk hírlevél terjesztési listánkról a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Miután elhagyta a hírlevél terjesztési listát, az e-mail címét egy feketelistán tároljuk velünk.dem vagy egy hírlevél szolgáltató feketelistán tárolható a jövőbeli levelek megakadályozása érdekében. A feketelistáról származó adatok csak erre a célra szolgálnak, és nem egyesülnek más adatokkal. Ez mind az Ön érdekeit, mind a hírlevél küldésekor a jogi követelményeknek való megfeleléshez való érdekünket szolgálja (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek). A feketelistában való tárolás nem korlátozott időben.Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei meghaladják jogos érdekünket.

7. Bővítmények és eszközök

Google reCAPTCHA

Használjuk „Google reCAPTCHA“ (a következőkben „reCAPTCHA“) ezen a honlapon. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon (pl.B. kapcsolatfelvételi űrlapon) történő adatbevitelt emberi lény vagy automatizált program teszi-e. E célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Elemzés céljából a reCAPTCHA különböző információkat értékel (e.B. IP-cím, a weboldal látogatójának tartózkodásának időtartama vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat továbbítjuk a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A webhely látogatóinak nem tanácsoljuk, hogy elemzésre kerül sor.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy megvédje internetes ajánlatát a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és spamtől. Megfelelő hozzájárulás kérése esetén az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-ról további információt a Google adatvédelmi irányelvei és a Google felhasználási feltételei Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. E-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Adatkezelési adatok (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel, amilyen mértékben az a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy megváltoztatásához szükséges (készletadatok). Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján történik.b amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából. A weboldal használatával kapcsolatos személyes adatokat (használati adatokat) csak a felhasználó számára a szolgáltatás használatának engedélyezéséhez vagy számlázásához szükséges mértékben gyűjtjük, feldolgozjuk és használjuk fel.

Az összegyűjtött ügyféladatok a megrendelés lezárását vagy az üzleti kapcsolat megszüntetését követően törlésre kerülnek. A törvényben előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adattovábbítás a szerződés megkötésekor webáruházak, márkakereskedők és áruszállítás esetén

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződés feldolgozásával összefüggésben szükséges, például az áruk szállításával megbízott vállalatoknak vagy a fizetésfeldolgozással megbízott hitelintézetnek. Az adatok további továbbítására nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait nem adhatja át harmadik félnek kifejezett hozzájárulás nélkül, például reklám céljából.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdése.b amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából.

Fizetesi eszközök, penzügyi szolgaltatok

Weboldalunkon harmadik féltől származó fizetési szolgáltatásokat is felvessünk. A vásárlás során a fizetési adatait (pl. .B. név, fizetési összeg, számlaadatok, hitelkártyaszám) a pénzforgalmi szolgáltató a fizetés feldolgozása céljából feldolgozzuk. Ezekre az ügyletekre az adott szolgáltatók vonatkozó szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A pénzforgalmi szolgáltatók használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében (szerződésfeldolgozás) alapul.b, és a lehető legkedvezőbb, legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési tranzakció érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) bek. f). Amennyiben az Ön hozzájárulása bizonyos tevékenységekhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az adatkezelés jogalapja; A hozzájárulások a jövőre nézve bármikor visszavonhatók.

A weboldal keretében az alábbi pénzforgalmi szolgáltatásokat / pénzforgalmi szolgáltatókat használjuk:

PayPal

Ez a fizetési szolgáltatás PayPal (Európa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal).

Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési kikötéseien alapul. Részletek itt találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

A részletek a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

A pénzforgalmi szolgáltató az Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Az Apple adatvédelmi irányelvei az alábbi lehetőségeken érhetők el: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Stripe

Az EU-n belüli ügyfelek szolgáltatója a Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: Stripe).

Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési kikötéseien alapul. Részletek itt találhatók: https://stripe.com/de/privacy és https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Ennek részletei a Stripe adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://stripe.com/de/privacy.

Directbanking (Rendezés)

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: Sofort GmbH). Az „Azonnali átutalás” eljárás segítségével valós időben kaptunk egy fizetési visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, és azonnal elkezdhetjük teljesíteni kötelezettségeinket. Ha az „Azonnali átutalás” fizetési módot választotta, elküldi a PIN-kódot és az érvényes TAN-t a Sofort GmbH-nak, amellyel bejelentkezhet online bankszámlájára. A Sofort GmbH bejelentkezés után automatikusan ellenőrzi a számlaegyenlegét, és az Ön segítségével átutalja nekünk továbbítja a TAN-t. Ezután azonnal küld nekünk egy tranzakciós visszaigazolást. A bejelentkezést követően az Ön eladásait, az MRP-hitel hitelkeretét, valamint más számlák és azok állományának jelenlétét is automatikusan ellenőrzik. A PIN-kód és a TAN mellett az Ön által bevitt fizetési adatokat, valamint a személyes adatokat is továbbítjuk a Sofort GmbH-nak. Az Ön személyes adatai az Ön vezeték- és keresztneve, címe, telefonszáma(i), e-mail címe, IP-címe és adott esetben a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Ezen adatok továbbítása minden kétséget kizáróan az Ön személyazonosságának megállapításához és a csalás megelőzéséhez szükséges. Az azonnali bank átutalással történő fizetéssel kapcsolatos részleteket az alábbi Link: https://www.sofort.de/datenschutz.html
És https://www.klarna.com/sofort/.