ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek az Ügyféltájékon

 1. Hatály
 2. Ajánlatok és szolgáltatásleírások
 3. A megrendelés menete és a szerződés megkötése
 4. Árak és szállítási költségek
 5. Szállítás, áru elérhetősége
 6. Fizetési módok
 7. Címfoglalás
 8. Szavatosság és jótállás
 9. Felelősség
 10. A szerződés szövegének tárolása
 11. Záró rendelkezések

1.Hatály
1.1. A Hydraulic Systems es Üzletvezetö Atila Puscasiu cég közötti kapcsolatért (a továbbiakban: Eladó) és a Vevő (a továbbiakban: Ügyfél) kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételeket alkalmazza a megrendeléskor érvényes változatában.

1.2. Kérdéseivel és panaszaival kerjük hivjon hétköznap 09:00 és 16:00 óra között a +43 676 5282354-es telefonszámon, valamint e-mailben a office@hydraulic-systems.eu.

1.3. A jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztó az a természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely nem tulajdonítható elsősorban kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységének.

1.4. A vevő eltérő feltételei csak akkor fogadhatók el, ha az Eladó kifejezetten hozzájárul azok érvényességéhez.

2. Ajánlatok és szolgáltatásleírások
A termékek webáruházban való bemutatása nem minősül jogilag kötelező érvényű
ajánlatnak, hanem megrendelési felhívásnak. A katalógusokban, valamint az eladó weboldalain található szolgáltatásleírások nem rendelkeznek biztosíték vagy garancia jellegémel. Minden ajánlat „mindaddig érvényes, amíg a készlet tart”, kivéve, ha a termékek másként rendelkeznek. Altalánosan a hibás leirás jogát fenntartjuk.

3. Megrendelési folyamat és szerződéskötés
3.1. A vásárló kötelezettség nélkül választhatja ki a termékeket az eladó választékából, és az úgynevezett bevásárlókosárban található gombra kattintva (a kosárba) átveheti azokat. A kosárban a termék kiválasztása módosítható, avagy törölhető. A vásárló ezt követően a kosárban található [Tovább a pénztárhoz] gombra kattintva folytathatja a rendelési folyamat befejezését.

3.2. A vásárló a kosárban található áru megvásárlására vonatkozó kötelező érvényű kérelmet nyújt be a [megrendelés fizetéssel] gombra kattintva. A megrendelés elküldése előtt a vásárló bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat, visszatérhet a kosárba a „vissza” böngésző funkcióval, vagy teljesen törölheti a rendelési folyamatot. A szükséges információkat csillaggal (*) jelölik.

3.3. Az Eladó ezt követően automatikus átvételi elismervényt küld a vevőnek e-mailben, amelyben a vásárló megrendelése ismét megjelenik, és amelyet a vásárló a „Nyomtatás” funkción keresztül kinyomtathat (megrendelés visszaigazolása). Az automatikus átvételi elismervény csupán azt dokumentálja, hogy a vevő megrendelését az eladó kézhez kapta, és nem jelenti a kérelem elfogadását. Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha az eladó a megrendelt terméket 2 napon belül elküldte a vevőnek, azt 2 napon belül átadta vagy visszaigazolta a vevőnek egy második e-maillel, kifejezett megrendelés visszaigazolással vagy a számla elküldésével.

3.4. Amennyiben az Eladó előlegfizetést engedélyez, a szerződés banki adatok közölése és fizetési kérelem rendelkezésre ellenében történik. Ha a kifizetést az eladó csak a megrendelés visszaigazolásának elküldését követő 10 naptári napon belül kapta meg, az eladó eláll a szerződéstől, így a megrendelés érvénytelen, és az eladó nem köteles leszállítani. A megrendelést ezután a vevő és az eladó számára további következmények nélkül teljesítettük. Ezért a tétel előtörlesztésre történő foglalása 10 naptári napnál hosszabb ideig történik.

4. Árak és szállítási költségek
4.1. Az Eladó honlapján felár tartalmazzák a vonatkozó törvényben előírt általános hozzáadottérték-adót.

4.2. A megadott árakon felül az Eladó szállítási költséget számít fel. A szállítási költségeket egyértelműen közöljük a vevővel egy külön információs oldalon és a rendelési folyamattal összefüggésben.

5. Szállítás, áru elérhetősége
5.1. Az előlegfizetésről megállapodás született, a szállításra a számla összegének beérkezése után kerül sor.

5.2. Amennyiben az áru kiszállítása a vevő hibáját három szállítási kísérlet ellenére sem sikerül, az eladó elállhat a szerződéstől. A befizetéseket azonnal visszatérítjük a vevőnek.

5.3. Ha a megrendelt termék azért nem áll rendelkezésre, mert az Eladót szállítója önhibájának nem hibából nem szállítja a termékhez, az Eladó elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, és szükség esetén javaslatot tesz egy hasonló termék kiszállítására. Ha nem áll rendelkezésre összehasonlítható termék, vagy a vevő nem kéri egy hasonló termék kiszállítását, az eladó azonnal visszatéríti a vevőnek a már megadott ellenértéket.

5.4. Az ügyfeleket külön információs oldalon vagy a megfelelő termék.B leíráson tájékoztatjuk a szállítási időkről és a szállítási korlátozásokról (pl. bizonyos országokba történő szállítások korlátozása)..

6. Fizetési szabályok
6.1. A vevő a rendelési folyamat befejezése alatt és előtt választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. Az ügyfeleket külön információs oldalon tájékoztatjuk a rendelkezésre álló fizetési módokról.

6.2. Amennyiben a számlás fizetés lehetséges, a fizetést az áru és a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetésre tenni. Minden más fizetési mód esetén a fizetést előzetesen, levonás nélkül kell beszedni.

6.3. Ha harmadik feleket bíznak meg a kifizetések feldolgozásával, peldául PayPal. általános szerződési feltételeik érvényesek.

6.4. Ha a fizetés esedékességének időpontját a naptár szerint határozzák meg, a vevő már mulasztásban van, ha hiányzik a dátum. Ebben az esetben az ügyfélnek a törvényben előírt késedelmi kamatot kell fizetnie.

6.5. A vevő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem zárja ki az eladó késedelmi kamatának további érvényesítését.

6.6. A vevő csak akkor jogosult be- és betájékolni, ha viszontkereseteit az eladó jogszerűen állapította meg vagy ismerte el. Az ügyfél csak akkor gyakorolhatja a visszatartási jogot, ha a követelések ugyanattól a szerződéses kapcsolattól származnak.

7. Tulajdonjog fenntartása
Amíg a leszállított áru nincs teljesen kifizetve, az az eladó tulajdonában marad.

8. Szavatosság és jótállás az anyaghibákra
8.1. A jótállást törvény határozza meg

8.2. Az eladó által leszállított árura csak akkor vállalunk garanciát, ha azt kifejezetten leszállították. Az ügyfeleket a megrendelési folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk a jótállási feltételekről.

9. Felelősség
9.1. Az Eladó kártérítési felelősségére az alábbi kizárások és felelősségkorlátozások vonatkoznak, a többi jogszabályban előírt követelési feltétel sérelme nélkül.

9.2. Az Eladó korlátozás nélkül felelős, ha a kár oka szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul.

9.3. Továbbá az Eladó felelős az alapvető kötelezettségek kismértékben gondatlan megsértéséért, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, vagy olyan kötelezettségek megszegéséért, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, és amelyekre a vevő rendszeresen hivatkozik. Ebben az esetben azonban az Eladó csak a szerződésre jellemző előrelátható károkért felel. Az Eladó nem vállal felelősséget az előző mondatokban meghatározottaktól eltérő, kissé gondatlan kötelezettségszegésért.

9.4. A fenti felelősségkorlátozások nem vonatkoznak az élet, a test és az egészség sérülése, a termék minőségére vonatkozó garancia átvállalását követően, valamint csalárd módon eltitkolt hibák esetén. A termékfelelősségi törvény szerinti felelősség változatlan marad.

9.5. Amennyiben az eladó felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és helyettes ügynökök személyes felelősségére is.

10. A szerződés szövegének tárolása
10.1. A megrendelő a megrendelés elküldése előtt kinyomtathatja a szerződés szövegét a böngészője nyomtatási funkciójával a megrendelés utolsó lépésében.

10.2. Az Eladó a megrendelés visszaigazolását is elküldi a Vásárlónak az összes rendelési adattal együtt az ő által megadott e-mail címre. A megrendelés visszaigazolásával, de legkésőbb az áru kiszállításának időpontjakor a vásárló megkapja az ÁSZF egy példányát, valamint a visszavonási utasításokat, valamint a szállítási költségekre, valamint a szállítási és fizetési feltételekre vonatkozó utasításokat. Ha regisztrált üzletünkben, megtekintheti a leadott megrendeléseket a profil területén. Ezenkívül tároljuk a szerződés szövegét, de nem teszik hozzáférhetővé az interneten.

11.2. A szerződés nyelve a német.

11.3. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja (ODR) a fogyasztók számára: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem szeretnök, nem vagyunk kötelesek részt venni a vitarendezési eljárás előtt a fogyasztói választottbírósági testületén.